"ERA-TEX" d.o.o.

  Oslobođenja br 95

  21201 Rumenka

021/6216-876

021/6216-866

era_tex@yahoo.com

20 GODINA TRADICIJE

Zaposlenje

Još  od  osnivanja  preduzeća  "ERA-TEX" d.o.o.  odabiru  kadra je posvećena posebna pažnja jer smatramo da su zaposleni naš najvredniji resurs. Celokupan tim preduzeća čine stručan radni kadar. Nastojimo da izgradimo uspešan tim ljudi koji dobro rade zajedno , ponosni na to što su deo preduzeća "ERA-TEX" d.o.o. Zaposlenima je omogućeno stimulativno radno okruženje i stalno usavršavanje.

 

S obzirom da smo konstantno u potrazi za stručnim i ambicioznim osobama, pozivamo sve zainteresovane da nam pošalju svoju biografiju i kontakte na mail adresu: era_tex@yahoo.com ili da popune formular za zaposlenje.

 

Podaci o Vama biće trajno sačuvani čime se ukazuje mogućnost da Vas kontaktiramo za neku od pozicija.

Formular za zaposlenje:

Ime i prezime:

Adresa stanovanja:

Pozicija za koju konkurišete:

Dosadašnje radno iskustvo:

( opisati u kojim firmama, u kom periodu i na kojim pozicijama ste radili do sada )

Godina rođenja:

Broj telefona:

Trenutno slobodne radne pozicije su:

 

- Krojač   ( 1 Izvršioc )

- Šivač   ( 1 izvršioc )